Nie zrzeszone

Następujące stowarzyszenia jeżeli nie są one częścią UPRA rozwijać działalności artystycznej i kulturalnej w ich siedzibie polskiego

RGG