PMS

Logo-PMS1-203x300

Polska Macierz Szkolna

 Nasza Historia

W latach 1945/ 50 przybyło do Argenyny bardzo dużo Polaków. Byli to na ogół żołnierze z  drugiej wojny światowej. Młode rodziny z różnych frontów wojny znaleźli się w potrzebie na znalezienie miejsca na spędzenie wakacji letnich w otoczeniu  kultury i języka polskiego dla swoich dzieci, aby w międzyczasie mogli też dalej pracować, dostosowując sie do nowego miejsca na obcej im jeszcze ziemi i tak oddalonej od swego kraju.

Zebrała się więc pewna grupa ludzi, m.in. Panowie M.Kruszewski, Walentynowicz, Czastkiewicz, Pani M. Bochowiec i wiele innych rodziców, dzięki którym powstała PMS (Polska Macierz Szkolna).

Razem ze Stowarzyszeniem Harcerzy, zorganizowali w 1953r. pierwszą kolonię letnią z udziałem ponad 200 dzieci w prowincji Buenos Aires nad oceanem w Villa Gesel. Były namioty, gdzie mieściło się po 12 łóżek polowych i dzieci były pod opieką starszej osoby, na ogół matka czy ojciec któregoś z dzieci.

Kierownikiem kolonii był komendant a nauka języka polskiego i kultury polskiej była prowadzona przez nauczyciela, jak i odpowiednią osbę do prowadzenia gimnastyki i sportu, gdzie utrzymywano systematyczny rozkład zajęć.

Po kolonii w Villa Gesel, zaczęto  prowadzć kolonie letne (6tyg.) w prowincji Kordoby. W roku 1954 w La Bolsa, w latach następnych 1955 i 56 w Icho Cruz a od roku 1957 w La Granja. Wtedy jeszcze wynajętym, ale już uzgodnionym terenie o pow. ponad 5 hekt. na zakup. Obecnie kolonia ma już zabudowania o pow. ponad 5 tys. m2. Dwa duże baraki z łóżkami jeden dla dziewcząt, drugi dla chłopców. Budynek jadalni z dużą kuchnią na 200 osób, obok budynek świetlicy oraz domki dla gości , basen większy i mniejszy dla najmłodszych, plac na koszykówkę oraz mała kapliczka. Jak zawsze kolonie były prowadzone w duchu polskości z nauką języka, kultury, historii .

Z biegiem czasu, nauka jęzka polskiego, prowadzona dotychczas prywatnie, znalazła miejsce w różnych instytucjach, należących do Związku Polaków, jak np. religijnych u braci Franciszkanów w Macieszkowie w miejscowości Martin Coronado, prow. Bs. As., w szkole św. Maksymiliana Kolbe, należącej do sióstr Rezurekcyjnych w Belgrano, oraz w Domu Polskim, siedzibie Związku Polaków jak i innych późniejszych stowarzyszeniach jak; La Plata, Berisso, Berezategui, Quilmes, Avellaneda, Pompella, San Martin, San Justo, Lavallol, oraz Mar del Plata i innych prow. ; w Misjones, Rosario, Cordobie, Mendozie, Rio Gallegos i in.

Do dnia dzisiejszego, po upływie 60-ciu lat, w dalszym ciągu prowadzi się naukę języka i kultury polskiej i następne pokolenia korzystają z tradycyjnych polonijnych wakacji w La Granja.

Organizando-el-Dia-del-Nino-2012-en-el-DomPo-150x150 Logo-PMS1-150x150 Dia-del-Nino-en-el-DomPo-Los-Ninos-150x150 La-Granja-Entrada-150x150 Dia-del-Nino-2012-en-el-DomPo-Animacion-150x150 Dia-de-la-Primavera-2012-en-el-DomPo-150x150 Colonia-2013-PMS-150x150 3ci-Maj-20121-150x150

RGG