PMS ma nową stronę na Facebooku

By , 8 junio, 2020

Imagen PMS

Polska Macierz Szkolna, sekcja Związku Polaków poświęcona nauczaniu języka polskiego, tradycji i kultury, odnowiła kanał komunikacji.

Wejdź do: PMS – Enseñanza de Idioma Polaco, Cultura y Tradiciones

Polska jest krajem o ogromnym bogactwie historycznym i kulturowym. Fascynujące jest to, aby w pełni zbliżyć się do jego języka i jego dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego.

RGG