Asociación Cultural Argentino Polaca (ACAP)

Asociación Cultural Argentino Polaca (ACAP)

 Sede: Dom Polski en Buenos Aires

(J.L.Borges 2076, Sala Klub Polski)

logo acap

ACAP Radio Musica Polaca

RGG